vineri, 3 iunie 2011

Regimul armelor şi muniţiilor

Avându-se în vedere că, legislaţia română în vigoare în domeniul armelor şi muniţiilor stipulează clar ce este interzis şi ce este permis, precum şi ce trebuie respectat de către toţi cetăţenii neposesori de arme şi cei care deţin legal o anumită categorie de arme şi muniţie, este bine de ştiut următoarele:
În conformitate cu Legea 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, se interzice:
deţinerea, după caz, purtarea şi folosirea de către persoane fizice sau juridice a oricărui tip de armă letală sau neletală fără îndeplinirea procedurilor de înregistrare şi autorizare a acestora, după caz, de către autorităţile competente, în condiţiile prevăzute de lege;
procurarea, deţinerea, portul, utilizarea, importul, exportul şi comercializarea de către persoane fizice sau juridice, cu excepţia instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a unor sisteme şi dispozitive destinate armelor, cum ar fi:
sisteme de ochire care funcţionează pe principiul laser;
sisteme de ochire pe timp de noapte;
dispozitive destinate sau adaptate diminuării zgomotului cauzat prin arderea unei încărcături;
portul armelor neletale cu destinaţia 'autoapărare' în locurile aglomerate, stadioane, săli de spectacol, adunări publice, la intrarea în instituţii publice, mijloace de transport naval şi aerian;
portul armei dacă deţinătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori in stare avansată de oboseală sau să nu sufere de afecţiuni temporare, de natura să genereze o stare de pericol, în condiţiile în care poarta arma asupra sa;
folosirea armelor destinate agrementului şi tirului sportiv în locurile publice;
lăsarea armei în gaj sau alte forme de garanţie;
înstrăinarea muniţiei de către persoana care a procurat-o, cu excepţia cazurilor în care aceasta este depusă la armurier sau la organele de poliţie competente;
comercializarea sau înstrăinarea sub altă formă, precum şi deţinerea ori utilizarea de muniţie expirată sau degradată care, prin păstrare sau folosire, ar putea pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor;
Cererea de eliberare a autorizaţiei de procurare a armelor se depune de către solicitant la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş - Serviciul Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase, Timişoara, Bulevardul C. D. Loga, nr.20, et.II, şi se soluţionează în termen de 45 zile de la data primirii acesteia.
Autorizaţia de procurare a armelor se eliberează cu o valabilitate de 90 zile care poate fi prelungită de către Serviciul Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase Timiş, pentru o nouă perioadă de până la 90 zile, titularii autorizaţiei având obligaţia ca în termen de 3 zile de la data procurării armelor letale şi 10 zile de la procurarea armelor neletale (bilă de cauciuc sau tir), să se prezinte la S. A. E. S. P. Timiş în vederea înscrierii armei, respectiv eliberarea permisului de armă.
Persoanele care au procurat arme neletale (pistol cu gaze) în condiţiile notificării prealabile , ce are o valabilitate de numai 30 zile, au obligaţia ca în termen de 5 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la S. A. E. S. P. Timiş în vederea eliberării certificatului de deţinător.

Clasificarea armelor din punct de vedere al destinaţiei:

Arme letale: arme militare - arme destinate uzului militar;
2. arme de apărare şi pază - arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege, destinate să asigure apărarea vieţii, integrităţii şi libertăţii persoanelor fizice, precum şi bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau juridice;
3. arme de vânătoare - arme destinate practicării vânătorii, cu una sau mai multe ţevi, care folosesc muniţie cu glonţ sau/si cu alice, omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege;
Arme neletale:
4. arme de autoapărare - arme neletale scurte, special confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, iritante, de neutralizare si proiectile din cauciuc, în scop de autoapărare;
5. arme de tir - arme destinate practicării tirului sportiv, omologate sau recunoscute in condiţiile prevăzute de lege;
6. arme utilitare - arme destinate să asigure desfăşurarea corespunzătoare a unor activităţi din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protecţiei mediului şi protecţiei împotriva dăunătorilor.
7. arme de asomare - arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un soc mecanic, în scopul sacrificării ulterioare;
8. arme cu destinaţie industriala - arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil si care au aparenta unei arme de foc automate;
9. arme cu tranchilizante - arme utilitare destinate imobilizării animalelor prin injectarea de substanţe tranchilizante;
10. arme de panoplie - arme de foc devenite nefuncţionale ca urmare a transformării lor de către un armurier autorizat;
11. arme de colecţie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum şi armele aflate sau nu în stare de funcţionare, care constituie rarităţi sau care au valoare istorică, artistică, ştiinţifică, documentară sau sentimentală deosebită.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu