joi, 16 iunie 2011

Măsuri privind accelerarea absorbției fondurilor europene

În contextul absorbției scăzute a fondurilor europene și a discuțiilor purtate cu reprezentanții Comisiei Europene, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, împreună cu Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, a elaborat o serie de măsuri ce vor duce la ușurarea și eficientizarea procesului de absorbție a fondurilor structurale. În acest sens, A.N.R.M.A.P.
a elaborat și transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României două ordine ale Președintelui instituției, Cristina Trăilă, care reprezintă ilustrarea fidelă a cerințelor de reformare expuse de Comisia Europeană și concluziile analizei asupra sistemului și a discuțiilor purtate în ultimele 6 luni ale acestui an cu toți actorii din sistem. Prin urmare, Ordinul nr. 301cu privire la metodologia de analiză a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii finanțate din instrumente structurale a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 416 din 14 iunie 2011,iar Ordinul nr. 302 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 415 din 14 iunie 2011.
Aceste două acte vin să completeze cadrul legislativ și instituțional actual, împreună cu ultimele modificări aleO.U.G. nr. 30/2006 privind organizarea și funcționarea Unității pentru Coodonarea și Verificarea Achizițiilor Publiceadoptate de Guvern și publicate în Monitorul Oficial nr. 411 din data de 10 iunie 2011.
 Iată câteva din principalele măsuri adoptate prin intermediul celor două Ordine ale Președintelui A.N.R.M.A.P.:
o Autoritățile de management vor analiza procedura de atribuire, conform listelor unice de verificare, ulterior încheierii contractului, doar atunci când procedura de atribuire nu face obiectul verificării din partea Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (U.C.V.A.P.), urmând să aplice eventuale corecții
financiare.
o Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice nu se aplica entităţilor juridice private (de ex: I.M.M.-uri sau orice tip de societate comercială) decât în cazul contractelor de lucrări sau servicii finanţate sau subvenţionate de către o autoritate contractantă în mod direct în proporţie mai mare de 50%. Aceste prevederi sunt aplicabile acestor entităţi dacă valoarea contractului de lucrări este mai mare de 4,845
de milioane de euro sau dacă valoarea contractului de servicii depăşeşte 193.000 de euro.
o UCVAPva verifica toate negocierile fără publicarea unui anunţ de participare referitoare la suplimentările de lucrări aferente contractelor iniţial încheiate.Dacă nu se ţine cont de opiniile observatorilor U.C.V.A.P., conducătorii autorităţilor contractante îşi vor asuma răspunderea personal şi vor fi pasibili de plata unor amenzi cuprinse între 40.000 de lei şi 100.000 de lei, în urma verificărilor Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu