joi, 23 iunie 2011

Din cei 78 de elevi de la Centrul de Reeducare Buziaş, 69 au promovat

Centrul de Reeducare Buziaş, în colaborare cu parteneri din comunitate, organizează pe perioda vacanţei de vară excursii şi tabere, recompensând în acest mod, asistaţii care au obţinut rezultate deosebite la învăţătură şi au avut un comportament pozitiv în anul şcolar 2010/2011.
Bilanţul succint al activităţilor derulate de către minorii internaţi în Centru, în anul şcolar 2010/2011, reliefează un rezultat mulţumitor având în vedere nivelul general scăzut al cunoştiinţelor acumulate în libertate dar şi fluctuaţia minorilor pe parcursul internării în Centrul de Reeducare.
Astfel, dintre cei 78 de minori înscrişi în anul şcolar trecut la Şcoala cu clasele I-VIII (15 elevi ciclul primar, 61 elevi ciclul gimnazial şi 2 elevi - Şcoala de Arte şi Meserii) , ce funcţionează în cadrul Centrului de Reeducare , au promovat 69 de elevi, 2 au fost declaraţi corigenţi la câte o materie, 7 repetenţi iar altor 11 elevi nu li s-a putut încheia situaţia şcolară fiind puşi în libertate,în timpul anului şcolar, conform hotărârilor judecătoreşti emise de către instanţele de judecată. Situaţia şcolară finală, indică din rândul celor promovaţi, acordarea unui premiu II, 7 premii III şi 14 menţiuni. De asemenea, 8 absolvenţi ai ciclului gimnazial au participat la examenul de evaluare naţională la centrul de examinare nr.28, Liceul Teoretic Buziaş.
Tot la finalul anului şcolar, au fost discutaţi în Consiliul Profesoral un număr de 33 de minori pentru punerea în libertate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, conform articolului 107 C.P. Pentru a fi propuşi spre liberare instanţelor de judecată, minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să finalizeze un an şcolar în cadrul şcolii din Centrul de Reeducare, să parcurgă programele educaţionale derulate, să dea dovezi temeinice de îndreptare (respectarea Regulamentului de Ordine Interioară, absenţa hotărârilor de sancţionare) şi să aibă relaţii bune cu familia. Din cei 33 de minori discutaţi, Consiliul Profesoral a decis să înainteze instanţei propunerea de liberare pentru 19 minori.
De asemenea, un numar de 13 tineri au părăsit Centrul de Reeducare de la Buziaş la finalul anului şcolar, tineri pentru care Consiliul Profesoral a propus instanţelor de judecată prelungirea măsurii educative după împlinirea vârstei de 18 ani în vederea finalizării anului şcolar în curs.
Consiliul Profesoral a hotărât recompensarea unuia dintre minorii internaţi, cu un comportament exemplar de-a lungul anului, prin învoirea în familie în perioada 1.07.- 31.07.2011.
Pe perioada vacanţei şcolare, minorii aflaţi în custodia Centrului, vor participa la patru tabere şcolare organizate de către Administraia Natională a Penitenciarelor şi parteneri din comunitate astfel:
- două tabere finanţate prin proiectul european DAPHNE, PRYD 1225, la Arieşeni (20-25.06.2011) şi Jupâneşti (5-09.09.2011);
- o tabară la Samisegetusa (25.07 - 03.08.2011) organizată de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor în colaborare cu Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti;
- o tabară, la sfârşitul lunii august, la Surduc, organizată de Asociaţia Precept Ministries.
Prin acest gen de recompense, se urmăreşte stimularea comportamentului pozitiv al minorilor, încurajarea participării la activităţi valorizatoare precum şi menţinerea unei legături permanente cu societatea civilă pentru formarea şi dezvoltarea unor deprinderi şi atitudini necesare reintegrării acestora în comunitate.
Persoană de contact: purtător de cuvânt agent Lavinia Solotchi, telefon 0256-321123, telefon mobil 0752090240, fax 0256-322533, e-mail lsolotchi@dgp

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu