marți, 21 iunie 2011

Reabilitarea străzii Iancu Văcărescu

Municipiul Timişoara, prin primarul Gheorghe Ciuhandu, a semnat contractul de finanţare nerambursabilă cu nr. 1417/07.05.2011 pentru proiectul "Reabilitare str. Iancu Văcărescu - tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi b-dul 16 decembrie 1989", cod SMIS 25625, elaborat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Proiectul "Reabilitare str. Iancu Văcărescu - tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi b-dul 16 decembrie 1989" face parte dintr-un program mai amplu care vizează asanarea urbanistică şi reabilitarea zonei Văcărescu - centrul cartierului istoric Josefin, strada Iancu Văcărescu fiind amplasată la limita de sud-vest a "Vechiului cartier Iosefin" - sit istoric urban de importanţă locală.
Proiectul, în valoare de 5.936.431,82 lei (T.V.A inclus) urmează a fi implementat pe o perioadă de 11 luni, începând cu data de 09.05.2011.
Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea infrastructurii publice urbane în municipiul Timişoara – nucleul Polului de creştere - în vederea stimulării dezvoltării socio-economice durabile şi a creşterii calităţii vieţii locuitorilor din această zona.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Reorganizarea şi modernizarea infrastructurii spaţiului public situat între B-dul Regele Carol şi B-dul 16 Decembrie 1989;
Decongestionarea şi fluidizarea circulaţiei auto, velo şi pietonale pe strada Iancu Văcărescu;
rezolvarea traficului în cele două intersecţii (Str. I. Văcărescu cu B-dul Regele Carol I şi Str. I. Văcărescu cu B-dul 16 Decembrie 1989).
Proiectul cuprinde lucrări privind:
- reconfigurarea geometrie;
- reabilitare carosabil în suprafaţă de 6.662 m2;
- reabilitare infrastructură (utilităţi cuprinse în corpul drumului: apă, electricitate, gaz, reţele termice, canalizaţie stradă, telecomunicaţii, iluminat public);
- construcţie piste biciclete;
- reabilitare pietonal;
- amenajare zone verzi, plantări aliniamente;
- dotări mobilier urban (rastele biciclete, coşuri gunoi etc);
- realizare instalaţie automată de spălare a străzii.
Sursele de finanţare ale proiectului sunt:
- contributia beneficiarului:1.197.991,32 lei
- bugetul de stat: 652.973,38 lei
- Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2007-2013: 2.972.601,20 lei
- Tva aferent proiectului: 1.139.865,92 lei
Proiectul „Reabilitarea străzii Iancu Văcărescu - pe tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi b-dul 16 Decembrie 1989” constituie o propunere viabilă, deoarece:
răspunde nevoilor identificate la nivel local, lucrările de reabilitare a infrastructurii contribuind la restaurarea urbanistică a uneia dintre cele mai atractive zone ale oraşului;
răspunde nevoilor identificate la nivel naţional şi regional în ceea ce priveşte reabilitarea infrastructurii publice urbane şi îmbunătăţirea serviciilor publice urbane, inclusiv transportul urban;
determină creşterea mobilităţii în trafic şi reducerea timpilor de deplasare în centrul Municipiului Timişoara;
va conduce la fluidizarea traficului şi reducerea aglomerărilor în principal pe străzile cu care acest tronson se învecinează;
va avea impact asupra reducerii poluării cu noxe din ţevile de eşapament ale autovehiculelor;
prin amenajările efectuate în spaţiul public se va îmbunătăţi calitatea mediului (amenajarea de spaţii verzi şi plantarea de arbori, prin introducerea unui sistem de spălare automată a străzii şi dotarea cu mobilier urban de colectare a deşeurilor stradale;
prin realizarea de parcări ecologice şi prin construirea de piste de biciclişti pentru încurajarea transportului ecologic, se va îmbunătăţi şi, implicit, va creşte calitatea vieţii.
Implementarea proiectului va fi asigurată de o echipă de proiect formată din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, în colaborare cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional şi Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional în Regiunea de Vest.
Echipa de implementare numită prin Dispoziţie a Primarului: Manager proiect: ec. Cristina Scutariu, Asistent Proiect: cons. Claudia Bălulescu, Responsabil Financiar: cons. Fiat Iancu, Responsabil cu Achiziţiile Publice: cons.Schipor Lucreţia, Responsabil Tehnic: cons. Pascu Constantin.
Informaţii suplimentare: persoana de contact: dna. ec. Cristina Scutariu, Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională – Manager de Proiect, tel: 0256/490.430, email: cristina.scutariu@primariatm.ro.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu