miercuri, 22 iunie 2011

Guvernul a aprobat menţinerea nivelului accizei specifice la ţigarete

Executivul a decis menţinerea nivelului accizei specifice la ţigarete, potrivit unei Hotărâri de Guvern aprobate astăzi.
Pentru ţigarete, acciza totală este mixtă, structura acesteia fiind formată din acciza specifică (euro/1000 ţigarete) şi acciza ad valorem (% din preţul de vânzare cu amănuntul) potrivit art. 1(2) din Directiva 92/79/CEE privind apropierea taxelor pentru ţigarete.
Totodată, prin art. 1 pct. 1 alin. (1) din Directiva 2010/12/UE s-a prevăzut un nou mod de calcul pentru stabilirea accizei specifice, care a înlocuit conceptul de cea mai populară categorie de preţ (MPPC) cu preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul (WAP);
Potrivit mecanismului de calcul reglementat prin art. 177 alin. (3) din Codul fiscal, nivelul accizei specifice, exprimat în euro/1000 ţigarete, se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.
Astfel, în perioada 1 ianuarie 2011 - 1 iulie 2012 nivelul accizei totale rămâne neschimbat la valoarea de 76,60 euro/1000 ţigarete, iar acest fapt nu ar trebui să determine o creştere a preţurilor de vânzare cu amănuntul a ţigaretelor.
Potrivit art. 1 pct. 1 alin. (2) din Directiva 2010/12/UE, Statele Membre sunt obligate să atingă un nivel minim al accizelor de 90 euro/1000 ţigarete, România beneficiind de o perioadă de tranziţie până la 1 ianuarie 2018; De asemenea, nivelul accizei minime este stabilit la 96% din nivelul accizei totale potrivit art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu