vineri, 10 iunie 2011

Noi proiecte de hotărâre

Consiliul Local Timişoara va lua în discuţie în comisiile de specialitate în perioada următoare materialele mai jos prezentate, care vor fi supuse votului în plen:

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Piaţa Victoriei nr. 6.
2. Proiect de hotărâre privind completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr. 550/2002
3. Proiect de hotărâre privind corectarea unei erori de redactare în preambulul H.C.L. nr. 405/2009.
4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea parcelei cu nr. top. 30206/1 în suprafaţă de 1284 mp, înscrisă în C.F. nr. 421764 Timişoara ( provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 65923) în parcelele cu nr. top. 30206/1/1 (526 mp), nr. top. 30206 /1/2 (21 mp) şi nr. top. 30206/1/3 (737 mp) , dezmembrarea parcelei cu nr top. 30206/2 în suprafaţă de 816 mp, înscrisă în C.F. nr. 400879 Timişoara ( provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.111202) în parcelele cu nr. top. 30206 /2/1 (757 mp) şi nr. top. 30206/2/2(59 mp)
5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Lotizare parcela rezidentiala”, str. Pictor Theodor Aman nr. 26, Timişoara
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerţ şi birouri aferente" Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564 +500 stg, Timişoara.
Proiectele pot fi vizualizate de către cei interesaţi la adresa de internet www.primariatm.ro, la secţiunea Consiliu Local, categoria Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local, sau la avizierele de la sediul Primăriei. Propuneri în legătură cu aceste materiale pot fi trimise până luni 20 iunie 2011, către Primăria Timişoara - Biroul Relaţii Publice, cam. 120, prin fax - 0256/204.886, sau e-mail – ciprian.nyari@primariatm.ro.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu