luni, 20 iunie 2011

A.N.A.F.: Depunerea electronică a declaraţiei unice D112

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) informează că, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1397/2010, contribuabilii persoane fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, începând cu data de 1 iulie 2011, vor completa şi depune formularul 112 - 'Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate', numai prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România, nemaifiind acceptat formatul hârtie.
ATENŢIE: Pentru depunerea declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, angajatorii trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică sau să împuternicească persoane care deţin acest certificat.
Detalii privind obţinerea certificatelor calificate se găsesc pe site-ul ANAF, modulul 'Declaraţii electronice'.
Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se completează/ validează cu ajutorul programelor de asistenţă puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau descărcate de pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro.
Nedepunerea sau depunerea cu întârziere a formularului 112 constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor art. 219 din Codul de procedură fiscală.
Informaţii detaliate se pot obţine la:
- birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice;
- telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.0314039160;
- accesând pagina de Internet, www.anaf.ro.'

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu