miercuri, 22 iunie 2011

Termen limită pentru depunerea proiectelor în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia

Secretariatul Tehnic Comun din BRCT Timișoara anunță potențialii aplicanți ai celui de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte din cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia cu privire la termenul limită pentru depunerea proiectelor – 27 iunie 2011, ora 17.00, ora locală a României, la sediul Secretariatului Tehnic Comun din cadrul BRCT Timişoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5, Timișoara, jud. Timiș, cod poștal 300054, România.
Cel de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte din cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia este finanţat din fonduri IPA de Uniunea Europeană cu 15,3 milioane de euro. Proiectele ce urmează a fi depuse de potenţialii aplicanţi români şi sârbi din zona de graniţă trebuie să se încadreze în una din cele 3 axe prioritare ale Programului: 1 - Dezvoltarea economică şi socială, 2 - Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă (apel tematic pentru Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării) sau 3 - Promovarea activităţilor „people to people.”
Începând cu data de 25 martie 2011, data lansării celui de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte, Secretariatul Tehnic Comun din cadrul BRCT Timişoara, alături de partenerii instituționali din România – Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Autoritate de Management și din Republica Serbia – Biroul pentru Integrare Europeană a Serbiei, Autoritate Națională au organizat cu succes evenimente de informare, forumuri pentru identificarea de parteneri și ateliere de lucru interactive în regiunea eligibilă a Programului pentru a clarifica aspecte legate de întocmirea și depunerea proiectelor de cooperare transfrontalieră.
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia finanţează proiecte comune care valorifică potenţialul de dezvoltare al zonei de graniţă dintre România şi Republica Serbia. Informaţii suplimentare pot fi găsite accesând: www.romania-serbia.net sau www.brct-timisoara.ro.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu