joi, 16 iunie 2011

Proiectele de investiţii în infrastructura energetică, informaţii către Ministerul Economiei

Toate persoanele fizice şi juridice care derulează proiecte de investiţii în infrastructura energetică, aşa cum sunt prevăzute în legislaţia europeană, au obligaţia să transmită aceste informaţii către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, conform H.G. nr. 553/25.05.2010.
M.E.C.M.A. este, potrivit prevederilor actului normativ, autoritatea competentă pentru  colectarea şi transmiterea către Comisia Europeană a datelor cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică.
Guvernul României a adoptat HG nr. 553/25.05.2010 în vederea aplicării prevederilor Regulamentelor nr. 617/2010 al Consiliului Uniunii Europene şi nr. 833/2010 al Comisiei Europene. Actul normativ stabileşte unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului din 24 iunie 2010 privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96 şi a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 833/2010 al Comisiei din 21 septembrie 2010 de implementare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 411/10.06.2011.
Legislaţia specifică, procedura şi formatul de transmitere a datelor pot fi accesate la adresa http://www.minind.ro/Index_raportare_investitii.html.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu