vineri, 17 iunie 2011

Noi proiecte de hotărâre

Consiliul Local Timişoara va lua în discuţie în comisiile de specialitate în perioada următoare materialele mai jos prezentate, care vor fi supuse votului în plen:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construcţii locuinţe şi funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice" Extravilan nr.CAD: A 890/2/1, Timişoara.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbansitic Zonal "Ansamblu de locuinţe colective şi individuale", str. Ion Slavici nr.104, Timişoara.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive”, a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – "Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere.
Proiectele pot fi vizualizate de către cei interesaţi la adresa de internet www.primariatm.ro, la secţiunea Consiliu Local, categoria Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local, sau la avizierele de la sediul Primăriei. Propuneri în legătură cu aceste materiale pot fi trimise până luni 27 iunie 2011, către Primăria Timişoara - Biroul Relaţii Publice, cam. 120, prin fax - 0256/204.886, sau e-mail – ciprian.nyari@primariatm.ro.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu