miercuri, 4 mai 2011

12.415.223,06 euro pentru sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (DGDR AM PNDR) împreună cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) va încheia, în perioada imediat următoare, şapte contracte de servicii finanţate prin măsura 143 'Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori' ce au ca obiect prestarea de servicii de consultanţă pentru fermierii care deţin ferme agricole de semi-subzistenţă în vederea întocmirii planurilor de afaceri şi a dosarelor de aplicaţie (în conformitate cu cerinţele Ghidului solicitantului pentru măsura 141) pentru accesarea măsurii 141 'Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă'.
Cele 7 contracte finanţate prin intermediul măsurii 143 'Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori' sunt următoarele:
Consultanţă acordată fermierilor care deţin ferme agricole de semi subzistenţă în vederea întocmirii planurilor de afaceri şi a dosarului de aplicaţie pentru accesarea măsurii 141 'Sprijinirea fermelor agricole de semi subzistenţă din Regiunea NORD EST';
Consultanţă acordată fermierilor care deţin ferme agricole de semi subzistenţă în vederea întocmirii planurilor de afaceri şi a dosarului de aplicaţie pentru accesarea măsurii 141 'Sprijinirea fermelor agricole de semi subzistenţă' din Regiunea SUD EST;
Consultanţă acordată fermierilor care deţin ferme agricole de semi subzistenţă în vederea întocmirii planurilor de afaceri şi a dosarului de aplicaţie pentru accesarea măsurii 141 'Sprijinirea fermelor agricole de semi subzistenţă' din Regiunea SUD;
Consultanţă acordată fermierilor care deţin ferme agricole de semi subzistenţă în vederea întocmirii planurilor de afaceri şi a dosarului de aplicaţie pentru accesarea măsurii 141 'Sprijinirea fermelor agricole de semi subzistenţă' din Regiunea SUD VEST;
Consultanţă acordată fermierilor care deţin ferme agricole de semi subzistenţă în vederea întocmirii planurilor de afaceri şi a dosarului de aplicaţie pentru accesarea măsurii 141 'Sprijinirea fermelor agricole de semi subzistenţă' din Regiunea VEST;
Consultanţă acordată fermierilor care deţin ferme agricole de semi subzistenţă în vederea întocmirii planurilor de afaceri şi a dosarului de aplicaţie pentru accesarea măsurii 141 'Sprijinirea fermelor agricole de semi subzistenţă' din Regiunea NORD VEST;
Consultanţă acordată fermierilor care deţin ferme agricole de semi subzistenţă în vederea întocmirii planurilor de afaceri şi a dosarului de aplicaţie pentru accesarea măsurii 141 'Sprijinirea fermelor agricole de semi subzistenţă' din Regiunea CENTRU.
Prin intermediul celor 7 contracte de servicii a căror valoare totală este de 12.415.223,06 Euro, echivalentul a 51.750.374,41 Lei, urmează să fie acordată CONSULTANŢĂ GRATUITĂ unui număr de 50.000 de fermieri care deţin ferme agricole de semi-subzistenţă în vederea întocmirii planurilor de afaceri şi a dosarelor de aplicaţie pentru accesarea măsurii 141 'Sprijinirea fermelor agricole de semi subzistenţă'.
Fiecare proiect de consultanţă urmează să se implementeze într-o arie geografică clar definită în aşa fel încât potenţialii beneficiari ai măsurii 141 din toate regiunile să poată beneficia de servicii de consultanţă gratuite.
Pentru accesarea serviciilor de consultanţă oferite prin intermediul acestor contracte finanţate prin măsura 143 din cadrul PNDR, fermierii care deţin ferme de semisubzistenţă în Regiunile: Nord - Est, Nord - Vest şi Centru, pot contacta prestatorul serviciilor de consultanţă: SC RGIC CONSULTANŢĂ SRL, Bucureşti Sector 1, str. Comana, nr. 19B, telefon (+40) 021.222.6837, fax (+40) 021.222.6870, e-mail office@ rgic.ro.
Fermierii care deţin ferme de semisubzistenţă în Regiunile: Sud - Est, Sud - Vest, Sud şi Vest pot contacta, în vederea accesării serviciilor de consultanţă, prestatorul serviciilor de consultanţă SC ROMAIR CONSULTING SRL, Bucureşti, Sector 1, str. Av. Sănătescu, nr. 53, telefon (+40) 021.319.32.11, fax (+40) 021.319.32.15, e-mail: office@ romair.ro.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu