marți, 6 septembrie 2011

Proiect de regulament privind creditele destinate persoanelor fizice

Proiectul de Regulament privind creditele destinate persoanelor fizice este elaborat în contextul preocupării constante a băncii centrale asupra aspectelor legate de ponderea creditului în valută în total credit acordat sectorului neguvernamental şi a celor privind componenta creditului de consum în valută acordat clienţilor persoane fizice, neprotejate la riscul valutar, având în vedere inclusiv angajamentele asumate de România în cadrul pachetului financiar contractat cu FMI şi UE.
Propunerile de reglementare formulate în cadrul proiectului de regulament au în vedere:
*includerea sucursalelor instituţiilor de credit din state membre în aria de aplicabilitate a reglementării privind creditarea populaţiei;
*definirea creditului de consum şi a celui pentru investiţii imobiliare, astfel încât să se asigure intrarea sub un regim restrictiv a acordării de credite garantate cu ipotecă imobiliară dar care prin destinaţie sunt în fapt credite de consum (ex. credite destinate achiziţionării de autoturisme, echipamente electronice, credite de nevoi personale - garantate cu ipotecă imobiliară).
*menţinerea, de principiu, a regimului actual în ceea ce priveşte accesul populaţiei la creditele cu destinaţie imobiliară şi garanţie ipotecară, respectiv stabilirea gradului maxim de îndatorare pe baza unei matrice ce ţine cont de o serie de variabile: tipul dobânzii (variabilă/fixă), moneda în care este exprimat creditul, garanţiile aferente, scadenţa creditului, nivelul veniturilor şi cheltuielilor solicitantului de credit;
*impunerea, în plus faţă de regimul actual, a unor niveluri maxime ale finanţării acordate raportat la valoarea garanţiei, diferenţiat pe monede, pentru creditele pentru investiţii imobiliare (LTV 85% pentru lei, 70% pentru euro şi 60% pentru alte valute);
*ajustarea, în sensul diminuării, a gradului maxim de îndatorare doar pentru creditul de consum prin:
* introducerea unui criteriu suplimentar de ajustare - riscul de diminuare a veniturilor disponibile pe perioada de derulare a creditului
*utilizarea unor valori efective pentru elementele pe care se fundamentează nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare
*în cazul creditelor de consum impunerea obligaţiei de prezentare de garanţii reale şi/sau personale la un nivel de minim 133% din valoarea creditului şi limitarea scadenţei iniţiale a creditului la maxim 5 ani;
*introducerea restricţiei cantitative a creditului de consum în valută acordat debitorilor neprotejaţi la riscul valutar (nivelul maxim de îndatorare maxim 10%), în cazul creditorilor care nu dispun de norme interne de creditare validate de BNR;
*impunerea în sarcina creditorilor a obligaţiei de avertizare a solicitanţilor de credit în valută asupra consecinţelor materializării riscului valutar, precum şi de a oferi solicitanţilor recomandări asupra nivelului gradului de îndatorare acceptabil;
*exceptarea, din considerente de oportunitate, a creditelor pentru tratamente medicale, pentru deces şi pentru studii de la aplicarea măsurilor de limitare a creditării;
*instituirea unei derogări în cazul creditelor acordate exclusiv în scopul rambursării datoriilor aferente creditelor contractate anterior intrării în vigoare a noului regulament (creditele aflate în sold) de la noile prevederi privind limitarea la 5 ani a scadenţei maxime a creditului de consum şi cele privind nivelul minim al garanţiei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu