joi, 15 septembrie 2011

Depunere trimestrială a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat Proiectul de Ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea modelului si continutului formularului 'Declaratie privind optiunea pentru depunerea lunara a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate'.
Prin Ordonanţa Guvernului nr.30/ 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar - fiscale, la articolul 29619 din Codul fiscal a fost introdus un nou alineat (1), conform căruia, Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, se depune trimestrial, prin derogare de la termenul de declarare lunară, de către categoriile de contribuabili prevăzute la art. 58 alin. (2) din Codul fiscal.
Conform art. II alin. (5) din ordonanţa menţionată, pentru anul 2011 persoanele sau entităţile prevăzute la art. 58 alin. (2) din Codul fiscal pot opta pentru depunerea lunară a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, dacă depun declaraţia privind opţiunea până la data de 25 septembrie 2011.
Având în vedere reglementările legale menţionate, prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea modelului şi conţinutului formularului 'Declaraţie privind opţiunea pentru depunerea lunară a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate', precum şi a instrucţiunilor de completare a acestuia.
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu