duminică, 11 septembrie 2011

55% dintre români consideră că profesorii sunt corupți

Percepția publică privind educația era și este încă influențată de includerea educației în sistemul referenților identitari, unde tendința de apreciere pozitivă este explicabilă. Cu toate acestea, cutremurele de la ultimele sesiuni de bacalaureat încep parcă să aducă percepţia scolii la un nivel de evaluare mai realist, evident însă și mai pesimist.
Conform ultimului sondaj de opinie al Institutului Român pentru Evaluare și Strategie – IRES, realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 1423 de respondenți, în prezent doar 32% dintre români au o părere bună sau foarte bună despre învățământul românesc, procent cu 6 puncte mai scăzut decât anul trecut în această perioadă. În același timp, 66% dintre aceștia au o părere proastă sau foarte proastă. Dacă 43% dintre intervievați sunt de acord cu afirmația „Sistemul românesc de învățământ este unul performant”, 54% își exprimă dezacordul privind acest aspect.Cu toate acestea, aproximativ 5 din 10 români își mențin opinia conform căreia școala românească este de calitate.
Cei mai mulți respondenți tind să creadă că școala îi pregătește pe elevi pentru viață în măsură mică sau foarte mică - 81%, în timp ce doar 18% consideră major rolul şcolii în această privinţă. Spre comparaţie, în septembrie 2010, proporția celor sceptici cu privire la rolul şcolii în viaţă era mai scăzută cu 12 procente.
Cu toate acestea, mai mulţi respondenţi decât în septembrie 2010 îşi exprimă în prezent o părere bună sau foarte bună despre activitatea Ministrului Educației(36% în 2011 faţă de 28% în septembrie 2010).
8 din 10 români sunt de acord cu afirmația „Învăţământul românesc este centrat prea mult pe informaţie şi prea puţin pe formarea de competenţe”, proporţia lor fiind relativ neschimbataă în ultimul an. În schimb, pe parcursul unui an, a crescut cu 10% proporția românilor care sunt de acord cu afirmația „Profesorii sunt slab pregătiți” (61% în 2011 faţă de 51% în 2010). Afirmația „Profesorii sunt corupți” suscită exprimarea acordului din partea a 55% dintre respondenți, proporție mai scăzută în prezent decât în 2010. Scăderea percepţiei de corupție a cadrelor didactice poate fi explicată prin măsurile de supraveghere atât de controversate de la ultima sesiune de bacalaureat.
În același timp, mai ridicată este proporția celor care sunt de părere căprofesorii sunt mult prea prost plătiți pentru ceea ce fac – 81%.
Peste 60% dintre intervievați sunt de acord cu afirmația conform căreia orarul elevilor ar fi prea încărcat, în timp ce peste 80% își exprimă acordul cu ideea conform căreia schimbările legislative privind educația sunt prea frecvente.
Peste 80% dintre români sunt de acord cu afirmația „Dotarea școlilor este deficitară”, iar peste 95% se declară de acord cu faptul că este nevoie de mai multă disciplină în școli. Doar 1 din 5 participanţi la studiu sunt de acord cu faptul că că profesorii ar fi prea exigenți cu elevii.Mai mult, aproximativ 9 din 10 respondenţisunt de părere că elevii de azi sunt mai slab pregătiți decât cei din trecut, în timp ce 4 din 10 intervievaţi sunt de părere că elevii primesc prea multe teme pentru acasă.
Învățământul de stat se bucură de încrederea a 60% dintre respondenți, în detrimentul celui privat, aceștia fiind de acord cu afirmația „Învățământul de stat este mai bun decât cel privat”. De asemenea, trei sferturi dintre persoanele intervievate consideră că absolvenții de facultate sunt slab pregătiți, o proporție ușor mai ridicată dintre acestea exprimându-și acordul cu afirmația „Tinerii nu sunt pregătiți pentru a face față pe piața muncii” (80%). În acest context, acordul cu afirmația „Reînființarea școlilor profesionale sau de meserii ar fi o idee bună” este aproape unanim – 95%.
Pe fondul percepțiilor mai degrabă nefavorabile privind sistemul educațional românesc, mai mult de jumătate dintre intervievați (56%) își exprimă acordul cu afirmația „As vrea ca fiul sau fiica mea să studieze în străinătate”. Pe de altă parte, cu afirmația „Elevii români au cunoștințe generale mai multe decât elevii din țări mai dezvoltate” sunt de acord aproape 70% dintre respondenți. Acest din urmă stereotip perceptiv nu este confirmat, din păcate, de testele internationale la care participă și elevii români.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu