miercuri, 14 septembrie 2011

Guvernul a aprobat normele de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă privind ajutoarele pentru încălzire

Guvernul a aprobat astăzi, printr-o Hotărâre, normele metodologice de aplicare ale prevederilor Ordonanţei de Urgenţă privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.
Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 70 din 2011 s-a stabilit acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru familiile ale căror venituri pe membru de familie sunt de până la 786 de lei şi pentru persoanele singure ale căror venituri sunt mai mici de 1082 de lei.
Principala modificare introdusă prin Hotărârea de Guvern vizează creşterea procentului de dosare care vor fi verificate, prin efectuarea de anchete sociale la domiciliu sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului pentru încălzire, de la 3% cât era anterior, la 60% dintre dosarele depuse.
Anchetele sociale se realizează de către personalul de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului. Normele metodologice de aplicare mai includ, în principal, următoarele:
ˇ Documentele ce trebuie prezentate de solicitanţii de ajutor pentru încălzirea locuinţei, respectiv cererea şi declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei, veniturile realizate şi spaţiul locativ;
ˇ Modelele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, borderouri de plată, situaţii centralizatoare, alte documente necesare;
ˇ Circuitul documentelor între instituţiile responsabile cu acordarea acestui ajutor;
ˇ Procedurile specifice de stabilire a nivelului consumului individual de energie termică, respectiv gaze naturale;
ˇ Stabilirea formulelor de calcul pe baza cărora furnizorii de energie termică, respectiv de gaze naturale, calculează ajutorul efectiv de care beneficiază familia sau persoana care este eligibilă pentru acordarea ajutorului;
ˇ Verificarea de către primari, inclusiv prin anchetă socială, a informaţiilor declarate de solicitanţii ajutorului de încălzire;
ˇ Modalitatea de monitorizare şi verificare a acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu