joi, 29 septembrie 2011

Guvernul a aprobat înfiinţarea Agenţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare

Guvernul a aprobat o Ordonanţă de Urgenţă privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, a declarat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.
 Astfel, se înfiinţează Agenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, denumită în continuare Agenţie, prin reorganizarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare care se desfiinţează la data semnării protocolului de predare-primire. Agenţia, instituţie publică cu personalitate juridică, va funcţiona în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi are în structură filiale judeţene fără personalitate juridică.
 Ministrul Agriculturii a precizat că a fost necesară restructurarea activităţii de îmbunătăţiri funciare, întrucât, din 1990 şi până în prezent, acest sector nu a fost restructurat, ci doar au fost îmbunătăţite formele legislative de susţinere a acestuia: 'Începând cu 1 ianuarie 2007 şi apoi cu 1 ianuarie 2010 sistemul, care a fost susţinut în cea mai mare parte din surse bugetare, a trebuit să fie refăcut astfel încât el să corespundă cerinţelor UE', a declarat Valeriu Tabără.
 Personalul ANIF va fi preluat de Agenţie în conformitate cu prevederile legale, în limita a maximum 1.500 de posturi, din cei 4.800 de salariaţi câţi are în prezent ANIF. De asemenea, ministrul Agriculturii a afirmat că se vor putea face angajări sezoniere, în special vara, primăvara şi toamna.
 În ceea ce priveşte digurile şi barajele de pe râurile interioare şi de pe Dunăre cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, aflate în prezent în administrarea ANIF, ministrul Agriculturii a declarat că acestea vor fi preluate în administrarea Administraţiei Naţionale 'Apele Române'.
 Actul normativ introduce taxa de îmbunătăţiri funciare, denumită taxa IF ca sursă pentru acoperirea cheltuielilor Agenţiei pentru administrarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare. Această taxă este plătită de către beneficiarii terenurilor deţinute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă în amenajările de îmbunătăţiri funciare sau în afara acestora, care beneficiază direct sau indirect de lucrările de îmbunătăţiri funciare pentru administrarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare.
 Calculul, modul de colectare şi termenele de plată a taxei IF se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar cuantumul taxei IF se aprobă, anual, de către Agenţie, până la data de 31 august a fiecărui an pentru anul următor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a.
 În privinţa finanţării activităţii Agenţiei, acesta se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, iar veniturile proprii ale Agenţiei sunt realizate din taxa IF şi tarifele percepute beneficiarilor activităţilor de îmbunătăţiri funciare.
 Cheltuielile de exploatare, întreţinere şi reparaţii a amenajărilor funciare nu se mai asigură, potrivit noii reglementări, prin subvenţii de la bugetul de stat, acordate Agenţiei sau beneficiarilor constituiţi în organizaţii de îmbunătăţiri funciare sau federaţii de organizaţii de îmbunătăţiri funciare.
 Conducerea agenţiei va fi asigurată de directorul general şi de directorul general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile legii.
Agenţia, ca instituţie publică, va permite dezvoltarea activităţilor din domeniul îmbunătăţirilor funciare de interes naţional, asigurarea protecţiei terenurilor de orice fel şi va putea îndeplini rolul statului în activităţi ce au drept scop prevenirea şi înlăturarea factorilor de risc (exces de apă, eroziunea solului, inundaţii, poluare).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu