marți, 30 august 2011

Peste 100 de participanți la cursurile AASA


De la lansarea la Timișoara, în februarie 2011, a Proiectului „Adaptabilitatea angajaţilor, succesul angajatorilor - AASA", selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 cofinanţat din Fondul Social European  „Investeşte în oameni!”, peste 100 de persoane au participat la cursurile de specializare, structurate în 8 grupe de cursanți.
Acestea au reunit angajați din societăți comerciale de nivel executiv (non-managerial) și de nivel mediu (middle management) care au urmat cursuri de: Comunicare, Valoarea totală a recompenselor - motivarea financiară și non-financiară, Managementul stresului, Eficientizarea muncii , Managementul schimbării și tranzitiei, Competențe sociale și civice,  Abilități manageriale.  
În cursul lunii septembrie, va începe a doua serie de cursuri pentru nivel executiv și nivel mediu.
Reamintim că proiectul este derulat de S.C. Active Job Consulting SRL în parteneriat cu S.C. RoMarketing SRL, Federația Patronilor Bihor și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș. 
Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de adaptabilitate a angajaților și întreprinderilor din regiunile de dezvoltare Vest și Nord-Vest la mediul dinamic în care își desfășoară activitatea.
Beneficiile pentru angajatori se regăsesc în  dezvoltarea capacității interne a firmelor de a-și dezvolta resursa umana, asigurarea unui mediu adecvat de identificare de noi oportunități și soluții, facilitarea înțelegerii corecte a procesului de schimbare și implementarea unei noi paradigme în ceea ce priveste organizarea, implicarea și eficiența.
Creșterea adaptabilității și competitivității angajaților se va face printr-o comunicare constructivă și asertivă, prin organizarea eficientă a muncii, prin înțelegerea necesității și importanței procesului de schimbare în actualul context economic, prin însușirea unor modele noi de schimbare și reconcilierea vieții profesionale cu cea personală.
Cursurile și toate activitățile de evaluare și formare derulate în cadrul proiectului sunt suportate din bugetul acestuia.
Informații suplimentare la tel. 0374160954, amilin@cciat.ro, Alina Milin – responsabil proiect CCIAT sau pe site-ul proiectului www.succesulangajatorilor.ro.
     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu