marți, 9 august 2011

Liceul de Arte Plastice a făcut plângere împotriva Consiliului Local Timişoara

Astazi s-a depus o plingere la prefectura impotriva Hotărârii Consiliului Local de catre sindicatul Spiru Haret al cadrelor didactice, cu privire la situaţia Liceului de Arte Plastice din Timişoara.
Mâine, tot sindicatul va depune o plingere administrativa la CLT conform art.7 alin.1 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ.
Procedura plângerii prealabile trebuie îndeplinită în cazul actelor pe care autoritatea publică emitentă le poate revoca în tot sau în parte.
Joi in cursul dimentii o delegatie a sindicatului impreuna cu parinti ai elevilor de la LAPT, vor merge la Prefectura si vor discuta cu subprefectul problema liceului.
Daca prefectura este sesibila la problema si initiaza un dialog cu proprietarul Fundatia Caritatea (din Bd. Eminescu 2), se confirma oferta de a ramine in spatiu fundatiei cu chirie 0 lei pentru urmatorul an scolar, timp in care se vor putea gasi solutii mai bune pentru relocarea liceului, intr-un spatiu suficient si adecvat in zona centrala a orasului.
Funcţionarea Liceului de Arte Plastice Timişoara în Corpul de Clădire B (b-dul Liviu Rebreanu nr. 35)
Conform HCL al Consiliului Local Timişoara, Liceul de Arte Plastice Timişoara trebuie să înceapă activitatea în corpul B (b-dul Liviu Rebreanu nr. 35) din 12 septembrie 2011.
Problemele stringente pe care desfăşurarea procesului de învăţământ le incumbă în acest sediu sunt:
*datorita lipsei de spatiu necesar se necesita o desfasurare a procesului de invatamint pe 2 ture!
Desfăşurarea procesului de învăţământ pe două ture în corpul de clădire B al Liceului de Arte Plastice Timişoara (b-dul Liviu Rebreanu nr. 35) impune respectarea normelor de igienă, siguranţă la foc şi necesar de spaţiu aflate în vigoare, în acest sediu:
*nu este acoperit necesarul minim de săli chiar în condiţiile desfăşurării procesului de învăţământ în două ture (existent 19 spaţii de inavatamanint, necesar minim pentru doua ture: 7 săli de clasă, 5 laboratoare, 15 ateliere specialitate)
*grupurile sanitare pentru elevi de la parter şi et. 1 nu corespund ca repartiţie, necesar de obiecte sanitare, nivel de igienă minim (rezervoare sparte etc); la et.1 nu există grupuri sanitare pentru profesori, la et. 2 nu există niciun grup sanitar - spaţiul nu permite amenajarea şi suplimentarea de grupuri sanitare. Nu exista apa calda in cladire.
*spaţiul existent este insuficient pentru majorarea căilor de evacuare in caz de incendiu, amenajarea bibliotecii, cabinetului psihologic, zonelor de recreaţie, bufetului, spaţiilor de servire şi depozitare aferente, pentru compartimentarea zonelor de depozitare, pentru amenajarea spaţiului de depozitare a arhivelor de lucrări, biroului directorului adjunct,
*nicio sală nu respectă necesarul de suprafaţă vitrată, nicio sală nu deţine surse de apă potabilă cu jet ascendent, 4 săli de clasă nu au deschiderea în sensul de evacuare, nu există cele 3 cabine de poartă impuse, nu există rampe de acces pentru persoane cu nevoi speciale, nu se respectă orientarea S, N, E, V în 15 săli, mobilierul este vechi şi deteriorat, acoperişul este degradat, et. 2 prezintă infiltraţii
*sala de educaţie fizică este subdimensionată, nu este dotată cu vestiare, grupuri sanitare, lavoare, nu are cale de acces din interior iar spaţiul nu permite amenajarea unităţilor necesare in incinta sa.
*2 laboratoare (din 4) nu respectă cubajul de aer, niciunul nu deţine lavoare
*niciun atelier nu deţine spaţiul necesar amenajării zonei de depozitare a hainelor de stradă şi ghiozdanelor, niciun atelier nu poate fi repartizat în două ture datorită insuficienţei luminii naturale, niciunul nu deţine lavoare
Corpul de clădire B al Licelui de Arte Plastice Timişoara nu respectă:
*9 aliniate ale Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1955/1995
*anexa 1 a Ordinului Ministerului Educaţiei şi Culturii nr. 3638/2001
*anexa 1 a Ordinului Ministerului Educaţiei şi Culturii nr. 3410/2009
*4 aliniate şi 7 teme program ale Normativului privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi liceeNP010-97 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
*Condiţiile igienico-sanitare minime necesare primirii avizului Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu