miercuri, 24 august 2011

Guvernul modifică normele metodologice pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

Guvernul a modificat normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit.
Astfel, lucrările de reabilitare termică eligibile pentru contractarea creditelor cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată se completează şi cu lucrări de reparare/închidere a balcoanelor.
O altă modificare se referă la facilitatea accesului la creditare a beneficiarilor de credite bancare cu garanţie guvernamentală: asociaţiile de proprietari devin eligibile dacă nu înregistrează mai mult de două rate scadente şi neachitate la plata facturilor la utilităţi.
De asemenea, actul normativ vizează explicitarea modalităţii de încheiere a contravenţiilor de fidejusiune, în cadrul instituţiilor bancare, de către proprietarii clădirilor de locuit unifamiliale la contractarea creditului pentru realizarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe.
Convenţia de fidejusiune: convenţie încheiată în cadrul instituţiilor bancare prin care proprietarul/coproprietarul unei locuinţe dintr-o clădire tip bloc de locuinţe/locuinţă unifamilială se obligă faţă de Ministerul Finanţelor Publice să plătească el însuşi obligaţia pe care asociaţia de proprietari/ coproprietarul nu o îndeplineşte la scadenţă, proporţional cu cota-parte indiviză pe care o deţine din proprietatea comună, respectiv pentru valoarea parţială/totală de executare a garanţiei în cazul coproprietarilor clădirilor tip locuinţe unifamiliale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu