miercuri, 24 august 2011

Guvernul a modificat circumscripţiile unor judecătorii şi a parchetelor de pe lângă acestea

La propunerea Ministerului Justiţiei, Guvernul a aprobat în şedinţa de miercuri, 24 august 2011, modificarea circumscripţiilor unor judecătorii şi a parchetelor de pe lângă acestea.
Astfel, în urma adoptării de către Parlament a Legii nr. 148/2011 privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea, intrată în vigoare la 22 iulie 2011, s-a impus modificarea circumscripţiei în care sunt arondate comunele care aparţineau de judecătoriile şi parchetele de pe lângă acestea înainte de desfiinţare, în vederea preluării cauzelor de competenţa teritorială a instanţelor desfiinţate. Rearondarea localităţilor vizează instanţele şi parchetele desfiinţate prin lege: Şomcuta Mare, Bozovici, Murgeni (care funcţionează) şi Bocşa, Cernavodă, Bechet, Băneasa, Comana, Sângeorgiu de Pădure, Scorniceşti, Urlaţi şi Jimbolia (care nu funcţionează).
În acelaşi timp, prin Hotărârea de Guvern adoptată miercuri, s-a aprobat rearondarea localităţilor şi pentru alte instanţe cu volum mic de activitate care, deşi nu se desfiinţează, pot prelua din competenţa teritorială şi, implicit, din încărcătura mare a altor instanţe, în special a celor reşedinţă de judeţ. Instanţele vizate de această măsură, a căror jurisdicţie va creşte, sunt: Blaj, Moldova Nouă, Haţeg, Măcin.
Ambele măsuri se înscriu în procesul mai larg de reorganizare a instanţelor şi parchetelor cu volum mic de activitate, în vederea echilibrării volumului de muncă şi a eliminării supraîncărcării instanţelor şi parchetelor, cerinţe care se regăsesc constant în Rapoartele Comisiei Europene privind România.
Hotărârea de Guvern se va aplica începând cu 1 noiembrie 2011.
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 6 august 1993, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
Judeţul Caraş-Severin
Comunele Bănia, Bozovici, Dalboşeţ, Eftimie Murgu, Lăpuşnicel, Lăpuşnicu Mare, Prigor, Şopotu Nou din circumscripţia Judecătoriei Bozovici trec în circumscripţia Judecătoriei Oraviţa (Judecătoria Bozovici funcţiona, cu un număr foarte mic de cauze, şi a fost desfiinţată)
Comuna Naidăş din circumscripţia Judecătoriei Oraviţa trece în circumscripţia Judecătoriei Moldova Nouă. (rearondare pentru decongestionarea Judecătoriei Oraviţa)
Judeţul Hunedoara
Comuna Boşorod din circumscripţia Judecătoriei Hunedoara şi comuna Băniţa din circumscripţia Judecătoriei Petroşani trec în circumscripţia Judecătoriei Haţeg. (rearondare pentru decongestionarea Judecătoriilor Hunedoara şi Petroşani)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu