marți, 23 august 2011

Întreg poştal dedicat intrării în vigoare a noului Cod Civil

Elaborat în 1864 şi având ca principală sursă de inspiraţie codul francez din 1804, Codul Civil al României cuprindea 1914 articole şi era împărţit în 3 cărţi. Deşi s-au depus numeroase eforturi în sensul modificării şi înlocuirii complete a acestuia prin pregătirea şi finalizarea unor noi proiecte de cod civil în 1940, 1971 şi 2004, codul civil adoptat în vremea lui Alexandru Ioan Cuza rămâne aproape nemodificat.
Anul 2011 va marca intrarea în vigoare a unui nou cod civil care, la 1 octombrie 2011, va opta pentru o concepţie monistă de reglementare a raporturilor de drept privat. O dată cu intrarea în vigoare a acestui nou cod civil, se va abroga Codul Familiei.
Astfel, noile titluri ale codului civil sunt:
Titlul Despre legea civilă (1-24);
Cartea Despre persoane (25-257);
Cartea Despre familie (258-534);
Cartea Despre bunuri (535-952);  Cartea Despre moştenire şi liberalităţi (953-1163);
Cartea Despre obligaţii (1164-2499);
Cartea Despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor (2500-2556);
Cartea Dispoziţii de drept internaţional privat (2557-2664).
Venind în sprijinul Ministerului Justiţiei - acela de a susţine eforturile de popularizare şi de răspândire a informaţiilor cu privire la acest nou proiect legislativ - Romfilatelia a editat un întreg poştal pe această temă care ilustrează, printr-o grafică deosebită, renunţarea la vechiul cod civil şi adoptarea celui nou.
Întregul poştal va putea fi găsit în oficiile poştale din Bucureşti şi din ţară începând cu data de 1 septembrie 2011.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu