miercuri, 17 august 2011

Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor rome pe piaţa muncii


Asociaţia Femeilor Ţigănci “Pentru Copiii Noştri” împreună cu Agenţia Naţională pentru Romi şi Comisia pentru Egalitate de Şanse din Senat vor organiza în data de 18.08.2011, începând cu ora 10, în sala Avram Iancu a Palatului Parlamentului dezbaterea publică „Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor rome pe piaţa muncii”.
 Dezbaterea este organizată în cadrul proiectului “Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor rome pe piaţa muncii” (www.femrom.ro) proiect implementat de Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru Copiii Noştri” din Timişoara împreună cu partenerii săi, Agenţia Naţională pentru Romi, Fundaţia Desire din Cluj, Asociaţia Parudimos din Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara, şi Fundaţia Autonomia din Ungaria. Proiectul este co-finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeşte în oameni!” Fondul Social European. 
În cadrul dezbaterii publice „ Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor rome pe piaţa muncii ” vor fi prezentate rezultatele echipei de implementare cu privire la promovarea egalităţii de şanse şi nediscriminării în domeniul ocupării, precum şi la activităţile de incluziune socială. Totodată, prin acest eveniment, participanţii sunt invitaţi să-şi prezinte propriul punct de vedere despre politica egalităţii de şanse şi politica incluziunii sociale a romilor susţinute de statul român, precum şi despre măsurile care urmăresc îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate. În acest sens dezbaterea publică propusă va fi un cadru al dialogului şi colaborării între organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale implicate în asigurarea coeziunii şi incluziunii sociale. Ea vine într-o perioadă în care „Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2011-2020” se află în faza de consultare publică.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu