marți, 9 august 2011

Modificări ale regimului juridic al străinilor

Începând cu data de 31.07.2011, a intrat în vigoare Legea nr.157 din 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 553 din 28.07.2011, prin care au fost aduse modificări şi completări unor acte normative privind regimul juridic al străinilor.
O modificare importantă adusă acestei ordonanţe se referă la documentele care se eliberează cetăţenilor străini din state terţe ( non UE) care sunt membrii de familie ai cetăţenilor români.
Astfel, datorită faptului că au fost abrogate articole referitoare la cărţile de rezidenţă temporară sau permanentă, care erau eliberate acestei categorii de străini, în prezent aceştia vor putea solicita eliberarea unui permis de şedere temporară valabil pe o perioadă de la 1 an până la 5 ani. Permisele de şedere pe termen lung anterior rămân valabile până la expirarea valabilităţii lor.
De asemenea, pentru a stopa 'practica' unor cetăţeni străini căsătoriţi cu cetăţeni români de a intra pe teritoriul României doar pentru a obţine documentul de şedere, modificările aduse Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României 194 din 2002 prevăd posibilitatea luării măsurii revocării dreptului de şedere temporară acordat dacă se constată ulterior că cetăţenii au avut o absenţă de pe teritoriul României mai mult de 6 luni în decurs de 1 an, cu următoarele excepţii:
ˇ Absenţa de pe teritoriul României pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu, indiferent de perioadă
ˇ Absenţa de pe teritoriul României motivată de starea de gravitate şi de naştere;
ˇ Absenţa de pe teritoriul României din cauza unei boli grave;
ˇ Absenţa de pe teritoriul României ca o consecinţă a unei împrejurări excepţionale care a făcut imposibilă întoarcerea voluntară.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu