marți, 5 iulie 2011

Agentia de rating Fitch a revizuit rating-ul României

Agentia de rating Fitch a revizuit rating-ul României de la 'BB+ la BBB- pentru monedă străină şi de la BB+ la BBB- pentru monedă locală, cu perspectivă stabilă, plasând astfel rating-ul ţării noastre în categoria investment grade.
De asemenea, agenţia a revizuit şi plafonul de ţară de la BBB la BBB+ iar pentru monedă străină pe termen scurt de la B la F3.
Revizuirea rating-ului reflectă progresele realizate de România din ultima perioadă, determinate în principal de creşterea produsului intern brut, creşterea exporturilor, diminuarea deficitului contului curent şi reducerea deficitului bugetar.
Redresarea economică a început încă din ianuarie 2011, cu o creştere de 1,6% a PIB-ului faţă de anul trecut susţinută totodată de o creştere a exporturilor în timp ce diminuarea cererii interne a contribuit la corecţia deficitului de cont curent de 4,2% din PIB în 2010 faţă de 11,6% în anul 2008.
În prezent, deficitul bugetar se află pe o traiectorie descendentă datorită măsurilor fiscale luate anul trecut ceea ce va permite atingerea ţintei de deficit bugetar de 4,9% pentru anul 2011 comparativ cu 6,4% în anul 2010 şi 8,5% în anul 2009. Mai mult decât atât, datoria publică de 30,8% din PIB de la sfârşitul anului 2010 este situată de Fitch sub media datoriei publice de 34,6% calculată pentru statele cu acelaşi rating ca şi România.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu