vineri, 8 iulie 2011

Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna iulie 2011


Pana la 15 iulie:

 • Depunerea Situatia livrarilor de tigarete in luna .. anul .. pentru luna precendenta Formular. Se depune de catre antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse. Reglementare: HG 1620/2009 alin. (1) al pct. 5^2
 • Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precendenta Formular (anexa 52). Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare. Reglementare: HG 1620/2009 alin. (11) al pct. 113.1.
 • Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta Formular (anexa 53). Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare. Reglementare: HG 1620/2009 alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII.
 • Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta Formular. Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcoolul etilic si a produse alcoolice). Reglementare: CF art. 206^58 HG 1620/2009 alin. (25) al pct. 111.
 • Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular. Se depune de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile. Reglementare: C.F. art. 206^50 HG 1620/2009 alin. (2) al pct. 105.
 • Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru luna precendenta Formular. Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final. Reglementare: C.F. art. 206^20 HG 1620/2009 alin. (22) al pct. 82.
 • Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta Formular. Se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii. Reglementare: C.F. art. 206^64 HG 1620/2009 alin. (9) al pct. 117.2.
 • Depunerea situatiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendenta Formular. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile, precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia. Reglementare: C.F. art. 206^55 HG 44/04, pct. 109.
 • Depunerea Declaratiei privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut Formular. Se depune de catre micii producatori de vinuri linistite. Reglementare: C.F. art. 206^21 HG 1620/2009 alin. (19) al pct. 83.
 • Depunerea Declaratiei privind achizitiile/livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut Formular. Se depune de catre micul producator de vinuri aflat in cazul prevazut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum si destinatarul din Romania prevazut la alin. (25). Reglementare: C.F. art. 206^21 HG 1620/2009 alin. (26) al pct. 83 de la titlul VII.
 • Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES. Se depune de catre contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F. Reglementare: C.F.art. 156^4 si OPANAF 76/10.

Pana la 20 iulie:
 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent Formular 301 (format electronic). Se depune de catre persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile. Reglementare: C.F. art. 152^4 alin. (7).

Pana la 25 iulie:
 • Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta Formular 224. Se depune de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania. Reglementare: C.F.art.60 alin. (2) OMEF 2371/07.
 • Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300 (format electronic). Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual - dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular). Reglementare: C.F.art.156^2 alin. (1) OPANAF 183/11.
 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 (format electronic). Se depune de catre persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune. Reglementare: C.F. art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/11.
 • Depunerea Declaratiei privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise pe trimestrul precedent Formular 225. Se depune de catre contribuabilii care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise. Reglementare: C.F. art. 67 alin. (3) lit. a) OPANAF 2600/2010).
 • Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100 (format electronic). Reglementare: OPANAF 101/2008
 • Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta. Se depune de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente; Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului. Reglementare: C.F. art. 296^19 lit. e) si f) HG 1397/2010.
 • Depunerea Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208, aferente semestrului precedent (format electronic). Se depune de catre notarii publici. Reglementare: C.F.art.77^3 OMEF/OMJ 1706/1889 C /2008.
 • Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, aferente semestrului precedent Formular 394 (format electronic) . Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania pentru toate livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate pe teritoriul Romaniei, catre/de la alte persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania. Reglementare: OPANAF 702/2007.
 • Depunerea Declaratiei privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent Formular 104. Se depune de catre asocierile fara personalitate juridica constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din C.F. Reglementare: OPANAF 101/2008.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu