luni, 18 iulie 2011

Programul Rabla - varianta Tractor

Comisia Europeană a aprobat în data de 8 iulie 2011, solicitarea României de a acorda un ajutor de stat pentru înnoirea parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate.
Astfel, proprietarii de tractoare sau maşini agricole autopropulsate care înlocuiesc un vehicul vechi cu unul nou vor putea beneficia de o primă de casare de până la 17.000 lei (aproximativ 4.000 euro), dar nu mai mult de 40% din preţul de achiziţie fără T.V.A al unui tractor nou sau maşini agricole autopropulsate noi.
Potrivit proiectului Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate, acest sprijin financiar se poate acorda producătorilor agricoli care deţin în proprietate tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate uzate înmatriculate/înregistrate pe numele lor:
- persoane fizice şi moştenitorii acestora, precum şi persoane fizice autorizate;
- întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate;
- întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrate în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, Registrul naţional al exploataţiilor, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole şi/sau deţin, cresc ori exploatează animale, după caz, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei agricole primare.
Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate se desfăşoară până la finele anului 2013 şi va fi finanţat dintr-un buget de 51.000.000 lei (aproximativ 12 milioane euro).
Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate se află în curs de realizare, iar după publicarea ordinului de ministru pentru aprobarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Administraţia Fondului pentru Mediu va organiza sesiunea de înscriere în vederea validării producătorilor de tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate.
Lista producătorilor validaţi în Program se va publica pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu: www.afm.ro. Din acel moment, proprietarii de tractoare sau maşini agricole autopropulsate uzate se pot adresa producătorilor validaţi în program. După obţinerea de la producătorii validaţi a notelor de înscriere în program, solicitanţii vor depune la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu cererile de finanţare însoţite de documentele prevăzute în Ghidul de finanţare a Programului

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu