miercuri, 27 iulie 2011

1300 de disponibilizaţi din trei companii energetice

Guvernul a aprobat astăzi o Hotărâre care vizează eficientizarea activităţii unor operatori economici care se află sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afacer, respectiv: SC Termoelectrica Bucureşti, cu filialele societăţii comerciale, CN a Huilei Petroşani, SC Electrocentrale Deva.
 Măsurile fac parte din planul de acţiuni asumat de Guvern prin Acordul cu FMI/BM/CE şi sunt incluse în programele de restructurare propuse de operatorii economici.
 Astfel, Guvernul a aprobat Lista societăţilor şi a companiilor aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la care se vor efectua concedieri colective în 2011, după cum urmează:
 ˇ SC Termoelectrica Bucureşti, cu filialele societăţii comerciale - 300 de persoane
 ˇ CN a Huilei Petroşani - 900
 ˇ SC Electrocentrale Deva - 100.
Persoanele disponibilizatei vor beneficia, conform actului normativ aprobat de Guvern, de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale.
Astfel, persoanele disponibilizate pot beneficia de indemnizaţie de şomaj şi venit de completare pentru o perioadă de 20 până la 24 de luni, în funcţie de vechimea în muncă. Impactul bugetar total este estimat la aproximativ de 25 milioane de lei.
Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007 constituie documentul în baza căruia se vor derula programele de restructurare ale operatorilor economici din care sunt sub autoritatea MECMA.
Obiectivele principale ale acestor programe sunt reducerea, în continuare, până la eliminare, a pierderilor din exploatare, obţinerea unei competitivităţi reale în condiţiile unei pieţe libere, atenuarea impactului social, eficientizarea actului managerial, utilizarea mai bună a potenţialului uman şi tehnic existent, diminuarea cheltuielilor financiare şi impact pozitiv asupra mediului de afaceri.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu