miercuri, 27 iulie 2011

Minorii din Centrul de Reeducare Buziaş marchează trasee turistice in Masivul Parâng

În vederea creşterii şanselor de reinserţie socială a minorilor care au săvârşit infracţiuni, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Palatul Naţional al Copiilor au iniţiat, începând cu anul 2003, o serie de tabere şcolare ce au urmărit, pe de o parte corecta informare a opiniei publice cu privire la situaţia copiilor internaţi în centrele de reeducare şi eforturile orientate spre reintegrarea lor în societate, iar pe de altă parte, exersarea de către minori a unor comportamente civice dezirabile.
Proiectul Expediţie în Carpaţi - Expediţie şcolară organizată în scopul resocializării tinerilor aflaţi în detenţie, realizat cu sprijinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Cercul de Turism de la Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti, se derulează în perioada 25.07 -03.08.2011 şi consta în organizarea unei tabere pentru adolescenţi în judeţul Alba, în Masivul Parâng - Tabara de la Prigoanele.
Astfel, 12 copii internaţi în Centrul de Reeducare Buziaş, recompensaţi pentru conduită exemplară şi rezultate bune la învăţătură în anul şcolar 2010/2011, vor desfăşura activităţi comune alături de alţi 23 de minori din Centrele de Reeducare Găeşti şi Târgu-Ocna şi 55 de copii membrii ai cercurilor de la Palatul Naţional al Copiiilor, Clubul Copiilor Cugir şi Fundaţia Joyo.
Activităţile prevăzute în proiect vizează acţiuni de utilitate socială - marcaje turistice în zonă, ecologizarea traseelor montane existente, dar şi activităţi de autogospodărire, artistice sportive.
Organizarea unor astfel de tabere si-a dovedit utilitatea prin dobândirea de către minorii aflaţi în custodia centrului a unor abilităţi de viaţă independentă şi în reinserţia socială a acestora. Participarea la aceste proiecte este, pentru tinerii internaţi, un stimulent în schimbarea compotamentală - principiul esenţial al intervenţiei psihosociale derulate în centrele de reeducare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu