marți, 18 octombrie 2011

Reorganizarea sectorului de Imbunatatiri Funciare

  Bucuresti - Se înfiinţează Agenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare prin reorganizarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare (care se desfiinţează).
Agenţia este instituţie publică, cu personalitate juridică, funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi are în structura filiale judeţene fără personalitate juridică.
Finanţarea Agenţiei se face din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. Veniturile proprii sunt din taxa IF şi din tarifele percepute beneficiarilor activităţilor de îmbunătăţiri funciare.
Conducerea Agenţiei este asigurată de un director general şi un director general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului.
Personalul Agenţiei este angajat pe bază de contract individual de muncă şi se salarizează în conformitate cu reglementările legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice.
Personalul ANIF este preluat de Agenţie în conformitate cu prevederile legale, în limita a maximum 1.500 de posturi.
Prin Agenţie, se înscrie în cartea funciară dreptul de proprietate al statului asupra bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Administraţiei.
Se introduce taxa de îmbunătăţiri funciare, denumită taxă IF ca sursă pentru acoperirea cheltuielilor Agenţiei. Această taxă este plătită de cei care deţin terenuri care beneficiază direct sau indirect de lucrările de îmbunătăţiri funciare.
Calculul, modul de colectare şi termenele de plată a taxei IF se aprobă prin HG, iar cuantumul taxei IF se aprobă, anual, de către Agenţie, până la data de 31 august a fiecărui an pentru anul următor.
Digurile şi barajele cu rol de apărare împotriva inundaţiilor se predau, conform actului normativ, în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Romane.
Cheltuielile de exploatare, întreţinere şi reparaţii a amenajărilor funciare nu se mai asigură prin subvenţii de la bugetul de stat.
Agenţia, ca instituţie publică, va permite dezvoltarea activităţilor din domeniul îmbunătăţirilor funciare de interes naţional, asigurarea protecţiei terenurilor şi va îndeplini rolul statului în activităţi ce au drept scop prevenirea şi înlăturarea factorilor de risc (exces de apă, eroziune, inundaţii, poluare).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu