duminică, 2 octombrie 2011

Dosare CEDO / Statistici privitoare la hotărârile pronunţate în cauze contra României

La 19 septembrie 2011, Curtea europeană a publicat statistici privitoare la hotărârile pronunţate pentru fiecare Stat în parte. Această statistică are în vedere perioada 1959-2010 şi este reprezentată prin grafice.
Statistica are în vedere criterii precum articolele Convenţiei încălcate de statul pârât, procentul hotărârilor declarate inadmisibile ş.a.
Privitor la obiectul hotărârilor prin care Curtea a constatat o încălcare a Convenţiei Drepturilor Omului, statisticile Curţii indică următoarele procente:
38% - protecţia proprietăţii, garantată de Art. 1 din Protocolul 1 la Convenţie;
30%- dreptul la un proces echitabil, garantat de Art. 6 al Convenţiei;
19% - alte drepturi (diverse articole ale Convenţiei);
7% - durata procedurii, garantata de Art. 6 al Convenţiei;
6% - dreptul la libertate şi siguranţă garantat de Art. 5 din Convenţie.
Referitor la tipul hotărârilor pronunţate, Curtea a publicat următoarele cifre procentuale:
91% - Hotărâri prin care Curtea a constatat că statul român a încălcat un articol sau mai multe din Convenţie şi/sau protocoalele ei;
3% - hotărâri prin care s-a constatat că România nu a încălcat niciun articol al Convenţiei şi/sau al protocoalelor sale;
3% - alte tipuri de hotărâri (ex.: hotărâri separate prin care s-a stabilit numai satisfacţia echitabilă)
3% - radieri şi înţelegeri prin bună învoială între statul român şi reclamant.
O altă statistică priveşte procentul cererilor declarate inadmisibile şi al celor asupra cărora Curtea s-a pronunţat prin hotărâre.
Astfel, în cazul României, numai 3% dintre cereri au fost declarate admisibile, restul de 97% fiind radiate dintr-un stadiu incipient din cauza inadmisibilităţii lor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu