miercuri, 19 octombrie 2011

Noi reglementări privind instanţele judecătoreşti

Bucuresti - Guvernul a aprobat proiectul de lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, urmând să fie dezbătut şi adoptat de Parlament.
Aplicarea noilor prevederi va conduce la scurtarea duratei proceselor, având în vedere două elemente de noutate introduse de proiectul de lege. Pe de o parte, se va separa funcţia de manager de instanţă de competenţa juridică propriu-zisă, iar pe de altă parte, se va institui funcţia de grefier judiciar, ambele reglementări dând posibilitate personalului judiciar specializat să soluţioneze procesele judiciare în termen rezonabil.
Astfel, personalul judiciar va include grefierul judiciar, grefierul de şedinţă şi grefierul de anchetă, cel de asistenţă va fi alcătuit din grefieri, grefieri arhivar-registratori şi agenţi procedurali, iar personalul tehnico-administrativ va fi format din specialişti IT, criminalişti şi şoferi.
Proiectul de lege adoptat realizează transferul de sarcini de la judecători la grefieri, prin introducerea unei noi funcţii, aceea a grefierului judiciar, construit pe baza modelelor europene consacrate în materie (rechtspfelger-ul german şi austriac), în concordanţă cu prevederile europene în materie.
Actul normativ va intra în vigoare la 6 luni de la momentul publicării sale în Monitorul Oficial al României.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu