miercuri, 5 octombrie 2011

Guvernul a hotărât crearea de noi arii de protecţie specială avifaunistică şi extinderea celor existente în cadrul programului european Natura 2000

La propunerea Ministerului Mediului şi Pădurilor, Guvernul României a aprobat, în şedinţa de miercuri, 5 octombrie 2011, Hotărârea de Guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
 Prin promovarea şi adoptarea acestei hotărâri de guvern se asigură respectarea obligaţiei faţă de Comisia Europeană de desemnare continuă a ariilor de protecţiei avifaunistică şi, totodată, se evită declanşarea de către instituţia europeană a procedurii de infringement împotriva României.
 Actul normativ prevede crearea de noi arii de protecţie specială avifaunistică (SPA) în conformitate cu prevederile Directivei 2009/147/CE (Directiva Păsări), precum şi extinderea unora existente, completarea şi actualizarea formularelor standard Natura 2000 pentru toate SPA-urile desemnate. Hotărârea prevede, de asemena, şi aprobarea limitelor siturilor noi, precum şi îmbunătăţirea preciziei pentru cele existente.
 În calitate de stat membru al Uniunii Europene, conform prevederilor Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice, înlocuită de Directiva 2009/147/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva 'Păsări') şi a Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, România are obligaţia de a constitui reţeaua ecologică Natura 2000, prin desemnarea ariilor de protecţie specială avifaunistică (SPA-uri). O primă listă a acestor arii a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România. Această listă a fost transmisă Comisiei Europene (CE) în luna decembrie 2007.
 În urma analizei listei de către experţii CE, şi având în vedere obligaţia României de desemnare continuă a acestor SPA-uri, a fost solicitată extinderea reţelei de SPA-uri (atât ca număr cât şi ca suprafaţă). Concomitent, a fost declanşată procedura de infringement împotriva ţării noastre pentru desemnare insuficientă ca număr şi suprafaţă de arii de protecţie avifaunistică, procedură finalizată în favoarea României prin hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) din 19.04.2011.
Cu toate acestea, la mai puţin de o lună de la pronunţarea acestei hotărâri, CE şi-a arătat deja intenţia declanşării unei noi proceduri de infringement prin transmiterea Cererii EU-Pilot nr. ENV.A.1/IP/mm/12.05.2011, cerere în care au fost reluate aspectele formulate în avizul motivat transmis în anul 2008, iar în data de 13.09.2011, CE a introdus în baza de date EU Pilot informaţia că a respins răspunsul României la scrisoarea CE şi că urmează să declanşeze procedura de infringement dacă situaţia nu este reglementată.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu